Kadın Sitesi

Erkekler Neden Sünnet Olur?

Erkekler Neden Sünnet Olur?

Erkekler neden sünnet olur, sünnetin ne gibi faydaları vardır şeklindeki pek çok soru erkek çocuk sahibi olan ailelerin merak ettiği konulardan olmaktadır. Sünnet, bazı aileler tarafından dini bir ritüel olarak görüldüğü gibi bazı aileler tarafından da sağlık açısından gerekli görülen bir tedavi yöntemidir.

Sünnet Olmanın Kökeni

Sünnet olmak eski çağlardan bu yana çoğu toplumda bir gelenek olarak uygulanmıştır. Bununla ilgili olarak yapılan araştırmalara bakıldığında herhangi bir dine mensup olsun ya da olmasın ilkel toplumlarda dahi sünnet geleneği görülmektedir. Eskiden beri erkeklerin tam anlamıyla erkek olmasının göstergesi kabul edilen sünnet İslam, Yahudilik, Kıpti Hristiyanlık gibi dinlerde tavsiye edilmektedir. Ayrıca Afrika, Amerika, Pasifik, Mısır ve Antik Çağ’daki Yunan kaynaklarında da sünnetin ergenliğe geçiş için uygulanan bir tedavi yöntemi olduğundan bahsedilmektedir.

Geleneklere Göre Erkekler Neden Sünnet Olur?

Gelenek haline gelen sünnet aslında eski çağlardan beri erkeklerin ergenliğe geçtiğinin bir işareti olarak uygulanmıştır. İlkel kabilelerde erkekler neden sünnet olur sorusu araştırıldığında bu dönemde sünnetin aslında erkek için bir güç ve sağlıklı olması için temel bir uygulama olduğu görülür. Sünnet olan erkekler daha sağlıklı olduğu gibi daha fazla çocuk sahibi olabilir düşüncesine göre bu uygulama bir gelenek haline gelmiştir.

Toplumların birbiri ile kaynaşma süreci içerisinde yaptıkları görüşmeler, savaşlar ve göçler nedeniyle sünnet kavramı da farklı toplumlara taşınmıştır. Özellikle penis bölgesinde hastalık olan erkeklerin tedavi edilmesinde kullanılan sünnet yöntemi, erkekler arasında sağlıklı olmanın ön koşulu sayılarak küçük yaşlardan itibaren uygulanır hale gelmiştir.

Dini Olarak Erkekler Neden Sünnet Olur?

Pek çok dinde sünnet olmak yaratıcının emirlerinden biri olarak görülmüştür. Hem sağlıklı olması hem de dini olarak bir geçiş dönemine işaret etmesinden dolayı sünnet çoğu toplumda kabul görmüştür. En eski dini kaynaklara bakıldığında Mısır’da yönetici ya da din adamı sınıfında olacak bir kişinin mutlaka dini olarak sünnet olup olmadığına bakılmıştır. Dini geleneklere göre hareket eden Samiler, Makron ve Suriye gibi topluluklarda sünnet ritüelleri yapılmıştır.

Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat’taki bazı bölümlerde erkekler neden sünnet olur sorusuna cevap olarak İbrahim nesli ve Tanrı arasında bir ahit olduğundan bahsedilmektedir. Yani erkeklerin sünnet olması bir nevi Tanrı ile antlaşma anlamına gelmektedir. Hatta Hz. Musa’nın da oğullarını sünnet ettiğinden bahsedilmektedir. Hristiyanlık dininde de Hz. İsa’nın daha sekiz günlük iken sünnet edildiği İncil’de yer alan bilgilerden biridir. İslam dininde ise sünnet olmak erkekler için tavsiye edilen bir durum olduğu gibi Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından hadislerde de yer verilen bir konu olmuştur. Dinimizde sünnet yapırmamak günahtır yani her müslüman erkek çocuğunu sünnet ettirmekle yükümlüdür.

Sağlık Açısından Erkekler Neden Sünnet Olmalıdır?

Tıbbi olarak sünnet olmak erkeklerin penis kısmının üzerinde bulunan fazla derinin bir kısmının kesilerek alınması anlamına gelmektedir. Penis üzerinde bulunan bu deri iç kısımdaki idrar yapılan bölgenin üzerini kapattığı gibi zaman içerisinde mantar, kireçlenme gibi durumların oluşmasına da zemin hazırlamaktadır. Temizliğin yapılabilmesi ve penis sağlığının korunabilmesi için fazla olan bu derinin alınması erkeklerin gündelik hayatından cinsel hayatına varıncaya kadar pek çok açıdan rahat etmelerini sağlamaktadır.

Sünnet derisi denilen kısım alınmadığında iç kısımda çeşitli pislikler birikebilir ve penis bölgesinde iltihaplanma gibi sorunlara yol açabilmektedir.

Penis kanseri gibi olası sağlık sorunları ortadan kaldırılabilmektedir.

Sünnet derisi büyümeye bağlı olarak daralmaya başlayabilir ve bir süre sonra idrar yapmaya dahi engel olabilir.

Sünnet olmayan erkekler cinsel yolla bulaşan hastalıkların taşıyıcısı konumunda olmaktadır. Ancak sünnet olan erkeklerde bu hastalıkların bulunma ve bulaşma riski daha az olmaktadır. Ayrıca bkz: Erkek Neden Cinsel İlişkiye Girmek İstemez?

Sünnet Olmanın Cinsel Hayata Etkileri

Dünya üzerinde çeşitli kurumlar tarafından yapılan araştırmalara bakıldığında erkekler neden sünnet olur sorusuna bir cevap daha bulunmuştur. Erkekler sünnet olduklarında cinsel anlamda daha uzun süre orgazm oldukları gibi cinsel hayatlarında daha fazla tatmin olabilmektedir. Sünnet derisinin alınması penisteki uyarılmayı artırdığı gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkları barındırmamasından dolayı da sağlıklı bir cinsel hayat deneyimi sunmaktadır. Ayrıca geleneksel açıdan sünnete bakıldığında doğurganlık oranının sünnet ile yakından ilişkili olduğu da görülmektedir. Sünnet derisinin zamanla idrarı ve boşalma esnasında sperm çıkışını engellediği görülmektedir. Ancak sünnet olan kişilerde sünnet derisi olmadığı için spermin rahim kanalına ulaştırılması daha kolay hale gelmekte ve çocuk sahibi olmak daha kolay olmaktadır.

Erkekler neden sünnet olur

Paylaş

Etiketler: